Neuro4profiel

Het Neuro4Profiel van de Cell Care Health Group is een test die gebaseerd is op de resultaten van de ‘Neutrotransmitterprofielbepaling volgens Braverman.’ Het is een uitgebreide vragenlijst die ontwikkeld is door Dr. Eric Braverman, Amerikaans breinwetenschapper en expert in Functional Medicine.


Neurotransmitters

Neurotransmitters zijn signaalstoffen in de hersenen. Ze functioneren als boodschapperstoffen die voor de interne communicatie zorgen. Deze neurotransmitters worden uit bouwstenen (met name aminozuren) gemaakt die afkomstig zijn uit de dagelijkse voeding. Dat maakt dat volwaardige, gevarieerde en zoveel mogelijk verse voeding een belangrijk onderdeel is van uw gezondheid.

Het doel van de ‘Neurotransmitterprofielbepaling volgens Braverman’ is om inzicht te krijgen in de kracht en verzwakking van het neurobiochemische systeem. Deze bepaling volgens Braverman is gebaseerd op ervaringen en ontwikkelingen over de laatste 50 jaar. Het combineert kennis uit observatie en experimenten die wereldwijd gepubliceerd zijn, maar ook gereviewed door vooraanstaande neurowetenschappers, en bevestigd in klinische settings.

Geen enkele bepaling kan de neurobiochemie volledig weergeven. De antwoorden op de vragen geven patronen weer van gedrag, gevoelens en gedachten, die direct zijn verbonden met de neurotransmitters in het brein. De ‘natuur’ van een persoon is de combinatie van persoonlijkheid, geheugen, aandacht, en fysieke gezondheid. Deze bepaling is het eerste meetinstrument die al deze gebieden meeneemt.


Digitale vragenlijst

De Cell Care Health Group heeft de vragenlijst die door Dr. Eric Braverman is ontwikkeld omgezet naar een digitale vragenlijst met de naam Neuro4Profiel. Het geeft per onderdeel een weergave van je 4 grote neurotransmitters Dopamine, Acetylcholine, GABA en Serotonine. Deze functionele score geeft zowel inzicht in de werking van je brein, je gedrag als in je fysiek functioneren. Dit maakt het een waardevol instrument om beter te kunnen presteren en herstellen.

De digitale vragenlijst bestaat uit twee delen. In beide delen kunnen vragen uitsluitend beantwoord worden door te klikken op Waar of Onwaar.
Deel A
bepaalt de KRACHT van uw 4 primaire neurotransmitters
(van nature overheersende neurotransmitters).
Deel B
bepaalt de KLACHT van uw 4 primaire neurotransmitters
(neuro‐biochemische tekorten binnen het neurotransmitterprofiel).

   De antwoorden op de vragen geven patronen weer die verbonden zijn met de belangrijkste neurotransmitters in de hersenen en in het lichaam. De uitkomst geeft inzicht in uw prestatievermogen en uw herstelvermogen.

   Let op!
   - De test is niet bedoeld is als diagnosemiddel. Hiervoor kunt u zich wenden tot uw huisarts of andere behandelend arts.
   - De antwoorden op de vragen uit het Neuro4Profiel zijn voor mij als therapeut niet zichtbaar. Alleen de totaalscores op de onderdelen zijn zichtbaar.


   Rapportage

   Je scores bij KRACHT EN KLACHT geven inzicht in hoe je op dit moment functioneert. De vertaling hiervan krijg je in de vorm van een rapport met deze scores en daar staan ook tips in over leefwijze en voeding.


   Het Neuro4Profiel is onderdeel van een consult. U hoeft voor deze test niet apart te betalen.   KENMERKEN VAN KRACHT EN KLACHT NEUROTRANSMITTERS

   Bij ieder neurotransmitterprofiel, ook wel natuur genoemd, hoort een reeks aan kenmerken. Door het herstellen van één of meerdere verzwakte neurotransmitterprofielen kan uw basis worden versterkt. Hieronder een opsomming van de KRACHT en KLACHT van de 4 grote neurotransmitters:


   Dopamine

   DOPAMINE - KRACHT
   Breinenergie, Alertheid, Concentratie, Motivatie, Focus, Wilskracht, Daadkracht, Besluitvaardigheid, Zelfvertrouwen.

   DOPAMINE – KLACHT
   Lage breinenergie, Lage alertheid, lage concentratie, Lusteloos, Snel afgeleid, Laag doorzettingsvermogen, Uitstelgedrag, Moeite met besluiten, Snel emotioneel.


   Acetylcholine

   ACETYLCHOLINE – KRACHT
   Verwerkingssnelheid (input), Reactiesnelheid (output), Creativiteit, Snel van begrip, Zintuigelijke waarneming, Nieuwsgierig, Automatische handelingen, Invoelend vermogen, Leervermogen.

   ACETYLCHOLINE – KLACHT
   Trage verwerkingssnelheid (input), Trage reactiesnelheid (output), Lage creativiteit, Traag van begrip, Verminderde zintuigelijke waarneming, Ongeïnteresseerd, Trage Automatische handelingen, Laag invoelend vermogen, Laag leervermogen.


   GABA

   GABA – KRACHT
   Stressbeheersing, Prikkelverwerking, Kalmte, Gestructureerd, Zelfbeheersing, Degelijk, Geduldig, Hardwerkend, Herstelvermogen.

   GABA – KLACHT
   Hoge stressgevoeligheid, Hoge prikkelgevoeligheid, Ongecontroleerd denken, Verlies van controle, Snel afgeleid, Risico’s nemend, Ongeduldig, Inactief, Traag herstel.


   Serotonine

   SEROTONINE – KRACHT
   Veerkrachtig, Flexibiliteit (emotioneel/cognitief), Positieve levenshouding, Oplossingsgericht, Sterk onder druk, Emotioneel evenwichtig, Aanpassingsvermogen, Naar buiten gericht, Nachtrust en darmtransport.

   SEROTONINE – KLACHT
   Spanningsgevoelig, Overbezorgd – dwangmatig, Depressieve gevoelens, Zwart-wit denken, Paniekgevoelig - angstig, Stemmingswisselingen, Moeite met verandering, Naar binnen gericht, Slaap- en/of darmproblemen.

   Aangesloten bij