RegistratiegegevensVBAG

Licentienummer VBAG 2091102
(Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze)RBCZ

Registratienummer RBCZ 911524R
(Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)
Aanvullende gegevens

Kamer van Koophandel: 37149722

Als VBAG-therapeut ben ik aangesloten bij een geschillencommissie waarmee ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz) verplicht wordt gesteld.Links


Beroepsvereniging(en)

VBAG, Vereniging ter Bevordering Alternatieve Geneeswijzen
RBCZ, overkoepelende Beroepsvereniging

Aangesloten bij